Thứ tư, 12/5/2021, 13:32
Lượt đọc: 46

THÔNG BÁO V/v lịch hoàn trả khoản thu dư năm học 2020 - 2021 (do học sinh nghỉ học vì dịch bệnh COVID-19)

Trường THPT Nguyễn Tất Thành thông báo lịch hoàn trả khoản thu dư năm học 2020 - 2021 cho học sinh khối 10 và khối 11 (do học sinh nghỉ học vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19) như sau

 

 

Tác giả: kimchi

Viết bình luận

163