Thứ hai, 11/10/2021, 8:33
Lượt đọc: 30

CÔNG NGHỆ 10 - nội dung học tập tuần 6 (11/10 -18/10/2021)

Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

+ Hệ thống nhân giống vật nuôi

 

+ Quy trình sản xuất gia súc giống

 

+ Quy trình sản xuất cá giống

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

163