“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 2/10/2021, 19:57
Lượt đọc: 50

CÔNG NGHỆ 10 - nội dung học tuần 5 ( 4/10- 9/10)

bài 25: Phương pháp lựa chọn các loại thực phẩm

BÀI GIẢNG NHÂN GIỐNG THUẦN CHỦNG

BÀI GIẢNG LAI GIỐNG 

 

NỘI DUNG BÀI HỌC ( ĐÍNH KÈM)

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163