“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ hai, 18/10/2021, 20:9
Lượt đọc: 56

Công Nghệ 10 - Nội dung hộc tuần 7

bài 27: công nghệ ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

I. Khái niệm

 

II. Cơ sở khoa học

 

III. Công nghệ cấy truyền phôi bò

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163