“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 16/10/2021, 13:15
Lượt đọc: 34

CÔNG NGHỆ 11- NỘI DUNG TUẦN 7 (18/10-23/10)

BÀI 7: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163