“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ sáu, 12/11/2021, 15:28
Lượt đọc: 61

CÔNG NGHỆ 11- TUẦN 11 + 12 + 13

BÀI 9 BẢN VẼ CƠ KHÍ + BÀI 11 BẢN VẼ XÂY DỰNG

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88