“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 20/11/2021, 11:26
Lượt đọc: 15

Nghề Nấu Ăn 11 - Nội dung học tuần 12

ÔN TẬP: YÊU CẦU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP SƠ CHẾ THỰC PHẨM

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

87