“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 27/11/2021, 11:56
Lượt đọc: 32

Nghề nấu ăn 11 - Nội dung học tuần 13

PHƯƠNG PHÁP PHA THÁI VÀ CẮT TỈA THỰC PHẨM

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88