“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ ba, 2/11/2021, 13:28
Lượt đọc: 48

NGHỀ NẤU ĂN 11 - Tuần 9 -Nội dung KTGK1

Nội dung ôn KTGKI

Nội dung ôn KTGKI:

  • Bài mở đầu
  • Sự biến đổi của các chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến (protein, gluxit, lipid, vitamin)
  • Lựa chọn thực phẩm
  • Bảo quản thực phẩm
Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88