“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 16/10/2021, 19:27
Lượt đọc: 38

NGHỀ PHỔ THÔNG_Nội dung học tuần 7 (18/10-23/10/2021)

Bài: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163