“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 13/11/2021, 10:59
Lượt đọc: 24

NGHỀ VẼ KỸ THUẬT- Nội dung học từ (15-20/11/2021)

HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC CỦA CÁC KHỐ1 HÌNH HỌC ĐƠN GIẢN

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88