“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 6/11/2021, 13:42
Lượt đọc: 30

NGHỀ VẼ KỸ THUẬT - Nội dung học tuần 10 (08-13/11/2021)

Cách vẽ và trình bày 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88