“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 20/11/2021, 20:52
Lượt đọc: 29

NGHỀ VẼ KỸ THUẬT - Nội dung học tuần 12 từ (22/11-27/11/2021)

BIỂU DIỄN VẬT THỂ

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88