“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 27/11/2021, 16:6
Lượt đọc: 26

NGHỀ VẼ KỸ THUẬT - Nội dung học tuần 13-14 từ (29/11-11/12/2021)

HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88