“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Chủ nhật, 26/12/2021, 14:13
Lượt đọc: 37

NGHỀ VẼ KỸ THUẬT - Nội dung học tuần 17 (27/12/2021- 01/01/2022)

HÌNH CẮT - MẶT CẮT

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88