“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 9/10/2021, 9:36
Lượt đọc: 17

Nghề Vẽ kỹ thuật - Nội dung học tuần 6 (11/10-16/10/2021)

HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC

Tác giả: congnghe

Tin cùng chuyên mục

87