“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 18/9/2021, 18:31
Lượt đọc: 37

Hướng dẫn HS tự học tại nhà Địa lí 11 Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

HS tìm hiểu về các vấn đề mang tính toàn cầu hiện nay như: gia tăng dân số, già hóa dân số, ô nhiễm môi trường,...

Tác giả: diali

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163