Thứ ba, 7/9/2021, 10:57
Lượt đọc: 117

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BÀI 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH-TUẦN 1

Như chúng ta đã biết ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, là phương tiện dùng để diễn đạt cho máy tính những việc con người muốn máy tính thực hiện và nó được chia thành các lớp: ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao

BÀI 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ BÀI HỌC.

Các em tải file cho tuần 1.

bai_giang_khoi_11tuan_1_79202111.pdf

bai_tap_tuan_khoi11hstuan_1_hki_2021_79202111.pdf

 

Tác giả: NGUYÊN HỮU TRINH
Nguồn tin: Tổ Tin

Tin cùng chuyên mục

87