Thứ ba, 7/9/2021, 11:28
Lượt đọc: 275

MOS EXCEL 2016-TUÂN 1 Bài 1: Giới thiệu Microsoft Excel 2016

Excel là gì? • Là một chương trình xử lý bảng tính (Spreadsheet) trong bộ ứng dụng Microsoft Office, • Cho phép chức năng thực hiện tính toán trên các loại số liệu, vẽ biểu đồ, sắp xếp, phân tích dữ liệu…

Giao diện Excel 2016

• Thanh tiêu đề (Title bar) Nằm phía trên cùng của cửa sổ chương trình và chứa

• Thanh công cụ truy cập nhanh (Quick Access Toolbar). • Tên của ứng dụng (Excel).

• Tiêu đề tài liệu đang mở (Workbook Title).

• Nút tùy chọn hiển thị Ribbon (Ribbon Display Options button).

• Các nút điều khiển cửa sổ chương trình ứng dụng (Minimize, Restore Down/Maximize, và Close).

mos_excel_2016_-_bai_1_79202111.pdf

mos_excel_2016_objectives_79202111.pdf

Các em tải file về xem trong tuần 1.

Tác giả: NGUYÊN HỮU TRINH

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163