“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ ba, 15/6/2021, 20:16
Lượt đọc: 100

THÔNG BÁO Về thay đổi thời gian kiểm tra lại năm học 2020-2021

Thực hiện Công văn số 1931/UBND-VX ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Văn bản số 1476/GDĐT-TrH ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn tổ chức kiểm tra lại năm học 2020 – 2021; Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Tất Thành thông báo thời gian kiểm tra lại năm học 2020-2021 sẽ diễn ra vào sau ngày 30/6/2021. Mọi thông tin sẽ được đăng tải cụ thể trên Web trường. Trên đây là thông báo về thay đổi thời gian kiểm tra lại năm học 2020-2021. Hiệu trưởng đề nghị các Tổ chuyên môn, các GVBM, GVCN thông tin đến cha mẹ học sinh./.

Tác giả: thaotram
Nguồn tin: THPT NGuyễn Tất Thành

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88