Chủ nhật, 12/9/2021, 20:12
Lượt đọc: 72

TIN 11-TUẦN 2: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (TÓM TẮT LÍ THUYẾT + TRẮC NGHIỆM)

 Cần có chương trình dịch để chuyển chương trình nguồn thành chương trình đích.  Có hai loại chương trình dịch: thông dịch và biên dịch.  Các thành phần của ngôn ngữ lập trình: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.  Mọi đối tượng trong chương trình đều phải được đặt tên

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I – MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LT & NNLT

CÁC EM HỌC SINH MỞ FILE ĐÍNH KÈM.

bai2thanhphannnlt_129202120.pdf

k11bai2_129202120.pdf

tomtatlythuyettracnghiemchuongi_129202120.pdf

k11bai2_129202120.pptx

Tác giả: NGUYÊN HỮU TRINH
Nguồn tin: TIN HỌC 11

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87