Chủ nhật, 12/9/2021, 19:56
Lượt đọc: 75

TIN12_TUẦN 2: HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC -BÀI TẬP THỰC HÀNH 1 -BÀI 2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài tập 1: Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,… của thư viện trường THPT NTT BÀI 2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài tập thực hành 1: Tìm hiểu về bài toán quản lý

Câu 1: Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,… của thư viện trường THPT.

 

 

Tác giả: NGUYÊN HỮU TRINH
Nguồn tin: Tổ Tin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87