Thứ hai, 26/7/2021, 14:44
Lượt đọc: 176

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG TƯ VẤN TUYỂN SINH 2021

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng 19 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP.HCM ĐT: 028 37 755 054 Email: phongctct-hssv@tdtu.edu.vn

Chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2021 trên website tuyển sinh của Trường, mục "Tư vấn" tại địa chỉ: https://admission.tdtu.edu.vn/tu-van

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

Đại học Tôn Đức Thắng 
19 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Tân Phong - Quận 7 - TP.HCM
ĐT: 028 37 755 054
Tác giả: NGUYỄN HỮU TRINH
Nguồn tin: Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng

Viết bình luận

87