“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ ba, 23/11/2021, 21:34
Lượt đọc: 25

NGHỀ (MOS) - TUẦN 11-12-13, ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ EXCEL 2016- BÀI 1 ĐẾN BÀI 8

- Đánh gía kết thức phần học Excel 2016 - Chủ đề các bài tập theo chuẩn MOS hoặc (đánh giá trên hệ thống Gmetrix)

Tác giả: NGUYÊN HỮU TRINH
Nguồn tin: NGHỀ

Tin cùng chuyên mục

87