“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ năm, 11/11/2021, 22:20
Lượt đọc: 16

Tin 10-Khái niệm về hệ điều hành-Tuần 11

Hoạt động 1: Thực hiện tìm hiểu Khái niệm hệ điều hành.

CHƯƠNG II: HỆ DIỀU HÀNH

BÀI 10: KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

bai_10khai_niem_he_dieu_hanh_1411202122.pdf

Tác giả: tinhoc
Nguồn tin: Tin 10

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88