“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 20/11/2021, 21:9
Lượt đọc: 19

Tin 10 - Tuần 11-12 - Chủ đề:Tệp và quản lý tệp

BÀI 11: TỆP TIN VÀ QUẢN LÝ TỆP

tin10tuan12bai_1112huong_dan_hoc_tai_nha_2311202121.pdf

Hoạt động 1: Thực hiện tìm hiểu về Tệp và quản lý Tệp.

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Tác giả: NGUYÊN HỮU TRINH
Nguồn tin: Tin 10

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88