Chủ nhật, 10/4/2022, 22:13
Lượt đọc: 62

Tin 10-Tuần 12: Nội dung ôn tập HKII

GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC (Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến) PHẦN BÀI HỌC TUẦN 12

tin10tuan12bai_20_21huong_dan_hoc_tai_nha_104202222.pdf

GỢI Ý HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

(Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)

Môn Tin Học

 1. PHẦN BÀI HỌC TUẦN 12
 1. Mục tiêu
  • Biết khái niệm mạng máy tính.
  • Các sơ đồ kết nối mạng.
  • Phân biệt mang LAN và WAN.
  • Biết được khái niệm mạng thông tin toàn cầu internet.
 2. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

 

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Tên bài học/ chủ đề

MẠNG MÁY TÍNH

Hoạt động 1: Thực hiện tìm hiểu mạng máy tính

 

1. Mạng máy tính là gì?

 • Dựa vào SGK hoặc SGK điện tử (trang 134)

  - Học sinh tìm hiểu và trả lời câu hỏi:

  · Mạng máy tính là gì?

  · Mạng máy tính có các thành phần nào?

 • Học sinh trả lời và ghi vào vở.

  2.Phương tiện và giao thức truyền thông

 • Dựa vào SGK hoặc SGK điện tử (trang 134)

- Học sinh tìm hiểu và trả lời câu hỏi:

· Phương tiện truyền thông là gì? Kết nối có dây? Kết nối không dây?

· Giao thức là gì? TCP/IP là gì?

- Học sinh trả lời và ghi vào vở.

3. Phân loại mạng

- Dựa vào SGK hoặc SGK điện tử (trang 137-138)

- Học sinh tìm hiểu và trả lời câu hỏi:

· Mạng cụ bộ là gì?

· Mạng diện rộng là gì?

- Học sinh trả lời và ghi vào vở.

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

 1. Nhận biết
  • Nhận biết được khái niệm Mạng máy tính và một số thông tin liên quan đến Mạng.
 2. Thông hiểu
 • Phân biệt được kết nối có dây và không dây.
 • Phân biệt được mạng LAN và WAN.

 

Tên bài học/ chủ đề

MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET

Hoạt động 1: Thực hiện tìm hiểu mạng thông tin toàn cầu Internet

 

1. Internet là gì?

 • Dựa vào SGK hoặc SGK điện tử (trang 141)

  - Học sinh tìm hiểu và trả lời câu hỏi:

  · Mạng Internet là gì?

  · Giao thức là gì? TCP/IP là gì?

 • Học sinh trả lời và ghi vào vở.

  2. Các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau bằng cách nào?

 • Dựa vào SGK hoặc SGK điện tử (trang 143)

  - Học sinh tìm hiểu và trả lời câu hỏi:

  · Một gói tin cần có những gì?

  · Làm thế nào gói tin đến đúng người nhận?

 • Học sinh trả lời và ghi vào vở.

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

 1. Nhận biết
  • Nhận biết được mạng Internet.
 2. Thông hiểu
 • Thực hiện mô tả được quá trình các máy tính trong mạng internet giao tiếp với nhau.

Tên bài học/ chủ đề

MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET

Hoạt động 1: Thực hiện tìm hiểu làm việc với các minh họa.

 1. Làm việc với các minh họa

  - Dựa vào SGK và slide bài giảng gửi kèm.

  - Học sinh tìm hiểu theo các nội dung sau:

  • Chèn hình ảnh vào tài liệu
  • Chèn hình ảnh từ ổ đĩa cục bộ, ổ đĩa mạng hoặc các thiết bị lưu trữ
  • Chèn hình ảnh trực tuyến
  • Chèn ảnh chụp màn hình (Insert Screenshots)
  • Các thao tác về hình ảnh
  • Điều chỉnh kích thước hình ảnh
  • Cắt xén hình ảnh (Cropping the Picture)
  • Xoay hình ảnh (Rotating the Picture)
  • Xóa nền hình ảnh
  • Bao văn bản xung quanh hình ảnh
  • Di chuyển hình ảnh
  • Áp dụng các phong cách nhanh (Quick Styles) cho hình ảnh
  • Hiệu chỉnh màu cho hình ảnh
  • Gắn thẻ cho hình ảnh (Tagging the Picture)
  • Làm việc với các đối tượng hình dạng
  • Các tùy chỉnh trên các đối tượng hình dạng
  • Sử dụng hộp văn bản (Text Box)
  • Sử dụng SmartArt

  - Hướng dẫn: Thực hiện theo các bước trong sách giáo khoa, slide bài giảng và tìm kiếm trên internet.

  - Phiên bản Word 2013.

 2. Thực hiện

- Thực hiện các thao tác trên theo yêu cầu.

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học

 1. Nhận biết
  • Nhận biết thao tác tạo và làm việc với các minh họa
 2. Thông hiểu
 • Thực hiện được các yêu cầu đề đưa ra.

 

-------o0o-------

 

File thứ 1: tin10tuan1bai-14huong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 2: tin10tuan2bai-15huong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 3: tin10tuan3btth6huong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 4: tin10tuan4bai-16huong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 5: tin10tuan5btth7huong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 6: tin10tuan6bai-17huong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 7: tin10tuan7on-taphuong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 8: tin10tuan8btthhuong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 9: tin10tuan9bai-18huong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 10: tin10tuan10btth8huong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 11: tin10tuan11bai-19huong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 12: tin10tuan12bai-20-21huong-dan-hoc-tai-nha-copy_1042022221754.pdf
File thứ 13: tin10tuan12bai-20-21huong-dan-hoc-tai-nha_1042022221754.pdf
File thứ 14: tuan1bai-14_1042022221754.pdf
File thứ 15: tuan2bai-15_1042022221754.pdf
File thứ 16: tuan3btth6_1042022221754.pdf
File thứ 17: tuan4bai-16_1042022221754.pdf
File thứ 18: tuan5btth7_1042022221754.pdf
File thứ 19: tuan6bai-17_1042022221754.pdf
File thứ 20: tuan7noi-dung-on-tap-giua-hkii_1042022221754.pdf
File thứ 21: tuan8btth_1042022221754.pdf
File thứ 22: tuan9bai18_1042022221754.pdf
File thứ 23: tuan10btth8_1042022221754.pdf
File thứ 24: tuan1112mos-word2016-bai-4_1042022221754.pdf
File thứ 25: tuan11bai19btth9_1042022221754.pdf
File thứ 26: tuan12bai-2021_1042022221754.pdf
File thứ 27: tuan123mos-word2016-bai-1-copy_1042022221754.pdf
File thứ 28: tuan123mos-word2016-bai-1_1042022221754.pdf
File thứ 29: tuan456mos-word2016-bai-2_1042022221754.pdf
File thứ 30: tuan8910mos-word2016-bai-3_1042022221754.pdf
Tác giả: tinhoc
Nguồn tin: Nhóm 10

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87