“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ sáu, 12/11/2021, 22:32
Lượt đọc: 22

TIN 12 -TUẦN 11 -12 - LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG - BÀI TẬP THỰC HÀNH 4-5

Hoạt động 1: Liên kết giữa các bảng Kĩ thuật tạo mối liên kết giữa các bảng (1) Chọn Tools  Relationships hoặc nháy nút lệnh (Relationships). (2) Chọn các bảng (và mẫu hỏi) cần thiết lập liên kết. (3) Chọn trường liên quan từ các bảng (và mẫu hỏi) liên kết, rồi nháy Create để tạo liên kết.

CHỦ ĐỀ: LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

tin12tuan11bai_7huong_dan_hoc_tai_nha_1411202122.pdf

Tác giả: tinhoc
Nguồn tin: Tin 12

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88