Thứ năm, 21/4/2022, 19:20
Lượt đọc: 131

Kế hoạch Tổ chức lựa chọn môn học và chuyên đề học tập cho học sinh lớp 10, năm học 2022-2023

- Tổ chức tư vấn, định hướng cho phụ huynh và học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 thực hiện lựa chọn tổ hợp các môn học theo đúng qui định của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018.

Tác giả: TRINHNGUYEN
Nguồn tin: Nhà trường

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163