“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 18/9/2021, 20:49
Lượt đọc: 73

TUẦN 2 - MÔN VẬT LÍ - HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN

Học liệu bao gồm các tài liệu học tập môn Vật lí cho cả 3 khối 10, 11, 12: - Bài giảng dạng video - Bài ghi tóm tắt lý thuyết và Bài tập vận dụng

KHỐI 10:

- Lý thuyết và bài tập: vat_li_10_-_bai_3_-_chuyen_dong_thang_bien_doi_deu_189202122.pdf

- Video bài giảng: 

 

KHỐI 11:

- Lý thuyết và bài tập: vat_li_11_-_bai_3_-_dien_truong_va_cuong_do_dien_truong_189202122.pdf

- Vi deo bài giảng: 

 

KHỐI 12:

- Tóm tắt chuyên đề Con lắc lò xo: lt12c1cd2cllx_189202122.pdf

- Tóm tắt chuyên đề con lắc đơn: lt12c1cd3cld_189202122.pdf 

- Video bài giảng bài 2: 

- Video bài giảng bài 3: 

Tác giả: thaotram
Nguồn tin: THPT NGuyễn Tất Thành

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88