Thứ bảy, 18/9/2021, 22:57
Lượt đọc: 72

TUẦN 1 - MÔN VẬT LÍ - HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN

1. KHỐI 10:

- Lý thuyết và bài tập bài 1 và bài 2: vat_li_10_-_bai_1_va_bai_2_189202123.pdf

- Video bài giảng: 

  

 

2. KHỐI 11:

- Lý thuyết và bài tập bài 1 và bài 2:

vat_li_11_-_bai_1_189202123.pdf

vat_li_11_-_bai_2_189202123.pdf

- Video bài giảng: 

  

 

3. KHỐI 12

- Lý thuyết chuyên đề: lt12c1cd1dddh_189202123.pdf

- Video bài giảng: 

  

 

Tác giả: thaotram
Nguồn tin: THPT NGuyễn Tất Thành

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163