“ Có kỷ luật – Có tất cả”; “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm”
Thứ bảy, 18/9/2021, 22:32
Lượt đọc: 99

TUẦN 3 - MÔN VẬT LÍ - HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN

Học liệu gồm có: - Hướng dẫn tự học ở nhà nội dung tuần 3 của cả 3 khối. - Video bài giảng bài 4 - Sự rơi tự do của khối 10

  • KHỐI 10:
  1. Hướng dẫn tự học ở nhà: (xem link bên dưới)
  2. Video bài giảng bài 4:  
  • KHỐI 11:
  1. Hướng dẫn tự học ở nhà:  (xem link bên dưới)
  • KHỐI 12:
  1. Hướng dẫn tự học ở nhà:  (xem link bên dưới)
Tác giả: thaotram
Nguồn tin: THPT NGuyễn Tất Thành

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88